Privacy Policy

Privacybeleid voor de website van Info-SmartSocials.nl

Dit privacybeleid beschrijft hoe Info-SmartSocials.nl persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, bewaart en openbaart wanneer u de website van Info-SmartSocials.nl bezoekt of gebruikt info@smartsocials.nl

1. Verzamelde informatie

a. Persoonlijke informatie: Bij gebruik van de Website kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren of bij communicatie met ons.

b. Automatisch verzamelde informatie: We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, inclusief uw IP-adres, browsertype, tijdzone, en informatie over de webpagina’s die u hebt bezocht voordat u onze Website bezocht.

2. Gebruik van informatie

a. We gebruiken de verzamelde informatie om de Website te beheren en te onderhouden, om met u te communiceren, om onze diensten te verbeteren, om aanvragen te verwerken en om u informatie en updates te verstrekken.

b. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden, zoals het verzenden van promotionele e-mails over nieuwe diensten of andere informatie waarvan wij denken dat deze relevant voor u is.

3. Delen van informatie

a. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden die diensten namens ons uitvoeren, zoals hostingproviders, analysepartners of andere dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van de Website.

b. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid of met uw toestemming.

4. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht of toegestaan is.

5. Beveiliging van gegevens

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

6. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op via mail@info-SmartSocials.nl om deze rechten uit te oefenen.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

Info-SmartSocials.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek deze pagina te controleren op wijzigingen.

Ready To Start A

New Project With Me?

Contact gegevens

Volg mij op