Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Info-Smartsocials.nl

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website van Info-smartsocials.nl , inclusief alle inhoud, functionaliteiten en diensten die worden aangeboden op of via deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Website”). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

1. Gebruiksvoorwaarden

a. Toegang tot de Website: U mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden. U gaat ermee akkoord de Website niet te gebruiken op een manier die het functioneren van de Website kan verstoren, schaden of overbelasten.

b. Account: Indien u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

c. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, audiofragmenten, video’s en grafische elementen, zijn eigendom van Info-smartsocials.nl of zijn licentieverstrekkers en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

2. Inhoud en Diensten

a. Verstrekte informatie: De inhoud die op de Website wordt verstrekt, is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Info-smartsocials.nl streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet garanderen dat alle informatie op de Website volledig, accuraat of actueel is.

b. Gebruikerscontent: Indien u gebruikerscontent verstrekt of uploadt naar de Website, behoudt u alle rechten op uw content. Door content te plaatsen, verleent u Info-smartsocials.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen en te verspreiden voor promotionele en marketingdoeleinden.

3. Beperking van Aansprakelijkheid

a. Geen garantie: Het gebruik van de Website is op eigen risico. De Website wordt geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

b. Aansprakelijkheid: Info-smartsocials.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de inhoud ervan.

4. Wijzigingen en Beëindiging

Info-smartsocials.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op wijzigingen.

5. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Door gebruik te maken van deze Website, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Voor eventuele vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via Mail@Info-smartsocials.nl.

Laatst bijgewerkt: 20 December 2023

Ready To Start A

New Project With Me?

Contact gegevens

Volg mij op